Jarosław Kozłowski – Ćwiczenia z obrazowania

Galeria Piekary w Poznaniu zaprasza na wystawę malarstwa i rysunków Jarosława Kozłowskiego, który zadaje pytanie o status obrazu, o istotę obrazowania i jego punkty graniczne, a także o to, co wynika z procesu percepcji i o rolę, jaką w tym procesie odgrywa wyobraźnia.

Tytułowa praca składa się z dwunastu części, oprócz niej, na wystawie obecny jest także cykl Small Images (2019), rysunki z serii Niebieskie linie (1989/2018), praca z 1972 roku pt. Nazwa pusta oraz Rysunki incydentalne (2019‒2020).

Jarosław Kozłowski (ur. 1945) studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). W swojej twórczości posługuje się takimi mediami jak rysunek, książka, obiekt i instalacja artystyczna oraz fotografia i performance. Konsekwentnie bada ideę prymatu pojęcia, intelektu nad przedmiotem materialnym, granic możliwości wyrażenia tego, co pomyślane, poprzez obiekt czy gest, strukturę języka i znaku, co pozwala sytuować jego twórczość w ramach sztuki konceptualnej. Działalność artystyczna Kozłowskiego czyni go jednym z najważniejszych artystów konceptualnych w Polsce, a jego twórczość jest doceniana i wystawiana na świecie.

miejsce: Galeria Piekary, św. Marcin 80/82, Poznań

od: 09 października 2020
do: 13 listopada 2020

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *