Dlaczego malują? Twórczość chorych psychicznie ze zbiorów dr. Andrzeja Janickiego

Pracownie plastyczne w ośrodkach dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi są często miejscem terapeutycznym, gdzie chorzy mogą uwolnić się od lęku i zmniejszyć napięcie psychiczne. Prezentowane na wystawie prace pochodzą ze zbiorów dr Andrzeja Janickiego, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, który wiele lat badał twórczość swoich pacjentów. Autorzy prac, ze zrozumiałych względów, nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska. Prace zawierają za to opis przebiegu choroby autora.

Sztuka ludzi chorych psychicznie charakteryzuje się szczerością i bezpośredniością wypowiedzi, a także bezinteresownością tworzenia, swobodą twórczą, nieuleganiem wpływom mód, kierunków i stylów sztuki, nieliczeniem się z opinią odbiorców. Chorzy widzą świat nieco inaczej i wyrażają to w swoich pracach, często powstają zaburzenia formy, dysproporcje, czy niespójność kompozycji. Często portretowani ludzie są skarykaturyzowani, zmaszkaronizowani, z pominiętymi lub zwielokrotnionymi narządami kontaktowymi: ustami, oczami czy uszami.

Wystawa ta ma za zadanie ukazać sztukę, która często nie ma żadnego odbioru społecznego, gdyż jest zamknięta w szpitalu i pozostaje niezauważalna, znana tylko niewielkiej grupie terapeutów.

miejsce:
Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5, Wrocław
od: 27 sierpnia 2015, czwartek
do: 11 października 2015, niedziela
4m3f
4m3e
4m3c
1247246

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *