Marcin Berdyszak – Fear that we will miss something

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie zaprasza na wystawę ,,Fear that we will miss something”, która jest realizacją multimedialną specjalnie przygotowaną dla tej galerii. Wyjątkowy charakter przestrzeni galerii olsztyńskiej czyni tę realizację automatycznie jedyną i niemożliwą do ponownej prezentacji w takiej skali. Całość oparta jest na powtarzającej się treści projekcji, ale o niejednoznacznym komunikacie, w którym nie możemy rozstrzygnąć kategorycznie, czy to koniec, czy początek, zanikanie, czy pojawianie się swoistego ,,odświeżenia”. Niemożliwość kategorycznych rozstrzygnięć zasiewa w nas swoistą bezradność, frustrację i wytrąca wszelkie narzędzia wartościujące, jak i poczucie braku informacji. Pewna powtarzalność powoduje jednak oczekiwanie na coś, co być może się wydarzy. Ten tan jest także kumulacją potencjalności odsyłającą nas do wszechobecnej powtarzalności, którą jesteśmy z jednej strony znużeni, a z drugiej nie chcemy, by nam coś umknęło w razie zaistnienia. Stan nie-kategorycznego napięcia, poza faktem zawierania nierozstrzygalności posiada również irytujące pozory spokoju, które mogą stanowić naturalną przeciwwagę do wszelkich działań o charakterze rozstrzygającym, w których to zawsze istnieje możliwość redefinicji, powrotu i ponownego rozpatrzenia. Zarówno jedna jak i druga sytuacja może, lub też nie, być dla nas nieuchwytna i może, lub też nie, wywoływać poczucie straty.

Marcin Berdyszak – urodził się w Poznaniu w 1964 roku, dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu w 1988 roku. Od 1989 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu a obecnie Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego i prowadzi pracownię działań przestrzennych na Wydziale Rzeźby. W latach 1999-2002 prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej w ASP w Poznaniu. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich i współpracy z zagranicą. Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w latach 2008-2016. Członek Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn, którego jest współzałożycielem wraz z Tadeuszem Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem i Wojciechem Nowakiem. Zajmuje się instalacją, obiektem, rysunkiem i malarstwem. Swoje prace prezentował na różnych wystawach zbiorowych i indywidualnych między innymi w Polsce, Niemczech, Słowacji, Czechach, Bośni i Hercegowinie, Rosji, Ukrainie, Finlandii, Austrii, Szwecji, Japonii, Meksyku, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Litwie, Szwajcarii, Izraelu i USA. Brał udział w licznych spotkaniach i konferencjach dotyczących edukacji artystycznej. Zrealizował kilkadziesiąt warsztatów autorskich w kraju i zagranicą. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju i zagranicą.

wernisaż – 18 listopada 2022, godz. 18.00
miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, Olsztyn

od: 19 listopada 2022
do: 11 grudnia 2022

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *