Grzegorz Przyborek – Cisza

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza na wystawę fotografii Grzegorza Przyborka, która odbędzie się w ramach Fotofestiwalu w Łodzi. Wystawie towarzyszyć będzie premiera filmu dokumentalnego Andrzeja P. Florkowskiego „KOAN. Przestrzenie wyobraźni Grzegorza Przyborka”, która odbędzie się w Art_Inkubatorze, 20 czerwca br. o godz. 19.30. Po premierze odbędzie się spotkanie z Grzegorzem Przyborkiem, Krzysztofem Candrowiczem (Fotofestiwal) i autorem filmu.

„Cisza spełnia się w samotności, w skupieniu, w zamyśleniu. Zwiększa wolność mentalną, wyzwala nas od nerwowej mentalności ula. Stan wewnętrznego wyciszenia osiąga się w wędrówce przez życie jak u Nomada, bez przystanków i powrotów. Pamiętając o moich nauczycielach, podróżuję więc dalej w ciszy” – pisze Przyborek.

Grzegorz Przyborek wykorzystuje jedne z najważniejszych i unikalnych cech fotografii – wiarygodność medium oraz iluzję przestrzeni. Fotografia jest przeniesieniem tej przestrzeni w obraz. Często jest to zabawa wizualna, w której widz nakłaniany jest do szukania prawdy sfotografowanych inscenizacji. Dla Przyborka fotografia pełni rolę dokumentacji wcześniej wykonanych inscenizacji. Jest czystą rejestracją tego, co zaistniało przed aparatem fotograficznym. Nigdy nie stosował żadnych fotomontaży czy manipulacji komputerowych. Fotografia dla niego stała się wizją świata, często prawdziwszą niż dosłowna codzienność.

Wystawa „Cisza” to obszerna prezentacja dorobku artystycznego Grzegorza Przyborka, pochwała uważności i skupienia na chwili obecnej. Ekspozycja nakreśla drogę, jaką autor przemierzył w celu odnalezienia własnego języka w sztuce, a był to szlak prowadzący od grafiki, przez fotograficzne badanie rzeczywistości zastanej, przesuwanie granic dokumentalizmu, angażowanie fotografii w sam proces twórczy – sympatyzowanie z asamblażem, do szeroko pojętej inscenizacji. Obszerny zbiór prac artysty stanowi rzadkie połączenie umiejętności pochodzących z różnych obszarów sztuk wizualnych. Poza fotografiami z najważniejszych cykli z blisko 50 lat pracy twórczej autora prezentujemy wybrane rysunki, grafiki, obiekty konstruowane z myślą o zaistnieniu w kadrze, jak również samodzielne instalacje.

Kontakt z realizacjami Grzegorza Przyborka, w których układ i porządek kompozycji prowadzi do przyjemności estetycznej, można odczuć jak ulgę po długim krzyku. Noszący swój ciężar strukturalny spokój prac autora, stwarza przestrzeń na wybrzmienie emocji i treści, których fotografie nie przekazują bezpośrednio. W kompozycjach odnajdujemy ciszę niefizyczną, pozaakustyczną, związaną z momentami osiągania harmonii niezbędnej do organizacji i porządkowania innych wrażeń zmysłowych. Artystę wyróżnia rozpoznawalna estetyka i spójność języka wizualnego – prywatnych szyfrów związanych z osobistymi doświadczeniami rzeczywistości, gdzie fotografować znaczy nadawać wagę.

tekst kuratorski: Dominika Pawełczyk

„Cisza” Grzegorza Przyborka powstała przy wsparciu Fotofestiwalu, w ramach cyklu wystaw prezentujących wybitnych twórców łódzkiej sceny artystycznej. W 2021 roku w tym samym cyklu prezentowano retrospektywną wystawę Andrzeja Różyckiego.

wernisaż – 16 czerwca 2023, godz. 18.00
miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi – Ośrodek Propagandy Sztuki, ul. Sienkiewicza 44, Łódź

od: 17 czerwca 2023
do: 13 sierpnia 2023

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *