Mieczysław Wiśniewski – gry z (pod)obraz(i)em

Galeria Antiqua et Moderna zaprasza na wystawę inaugurującą jej działalność wystawienniczą. Wystawa będzie poświęcona twórczości toruńskiego abstrakcjonisty Mieczysława Wiśniewskiego.

W galerii poza wystawami przedaukcyjnymi będą cyklicznie prezentowane pokazy monograficzne i tematyczne. Będą to przeglądy twórczości klasyków awangardy drugiej połowy XX wieku, wystawy artystów średniego, jak i młodego pokolenia. Nazwa galerii Antiqua zobowiązuje i ma wskazywać na łączność nowego z dawnym, tropić z Widzami nieoczywiste związki awangardy z tradycją, a czasem zabierać w podróże do przeszłości.

Kuratorki wystawy: Karolina Prymlewicz, Mira Rupocińska

Mieczysław Wiśniewski (1929-2018) – studiował malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1949-1954. Przez całe życie zawodowe związany był z macierzystą uczelnią jako pedagog. Po studiach uprawiał malarstwo przedstawiające, dążąc do syntezy formy. Około 1960 roku zaczął tworzyć kompozycje abstrakcyjne wpisujące się w nurt sztuki materii. Prace te, wykonane z płótna, często z brezentu, były oszczędne pod względem kolorystycznym i zdradzały tendencje artysty do geometryzowania i efektów reliefowych. W latach 60. Wiśniewski pogłębiał – jak sam wspominał – „studia nad przestrzenią, nakładaniem się i przenikaniem się form i struktur”. Powstawały wówczas monochromatyczne collage i assemblage. W połowie lat 70. rozpoczął prace nad cyklami – „Układy” i „Układy sferyczne”. Kontynuował je przez kolejne dekady, tworząc obrazy-obiekty. Jego twórczość jest przykładem wybitnie zindywidualizowanej redakcji sztuki abstrakcyjnej proweniencji konstruktywistycznej. Autor ponad 50 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych wystaw sztuki współczesnej, w tym plenerów i sympozjów polskich awangardzistów (m.in. Wystaw i Sympozjów Złotego Grona w Zielonej Górze, Międzynarodowych Plenerów w Osiekach). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Twórczego „Grupa Toruńska” oraz uczestnik przeglądów twórczości tych środowisk. Uczestnik słynnego I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu w 1965 roku. W 1984 roku artysta prezentował swoje prace w warszawskiej Zachęcie na wystawie zbiorowej Język geometrii, kuratorowanej przez Bożenę Kowalską. Przez kolejne lata regularnie brał udział w organizowanych przez Kowalską Plenerach dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii i wystawach poplenerowych. W Warszawie dwukrotnie prezentowano jego twórczość na wystawach indywidualnych w galeriach ZPAP – w 1967 roku w Galerii MDM oraz w 2007 roku w Domu Artysty Plastyka. Do ostatnich ważnych wystaw należą: ekspozycja w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu w 2010 roku (katalog opracowany przez Elżbietę Wiśniewską zawiera wybór tekstów krytycznych, pełne kalendarium i obszerną bibliografię), wystawa w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w 2021 roku. W roku bieżącym prace artysty pokazano na wystawie Connection Bożena Internationale Geometrische Kunst/Międzynarodowa Sztuka Geometryczna w muzeum Syker Vorwerk w Syke (Niemcy).

wernisaż – 23 września 2022, godz. 18.00
miejsce: Antiqua et Moderna, ul. Freta 19, Warszawa

od: 24 września 2022
do: 22 października 2022

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *